BLOGG

Några ord från författaren

2019

Trött på företag som marknadsför HÅLLBARHET?

 Adam  

dec15
Visst är det populärt bland företag att använda sustainability/hållbarhet i sin marknadsföring, det ligger ju i tiden. De inser ett växande behov på marknaden av att man som företag måste ta ett hållbarhetsansvar, framför allt gällande klimatutmaningarna. Ju tidigare och starkare man deklarerar ett klimatengagemang desto större blir acceptansen för ens varumärke och marknaden kan fortsätta köpa ens produkter och...läs mer
2019

Släng inte din marknadsbudget i sjön – kommunicera på rätt sätt

 Adam  

mar29
Ett varumärkeslöfte är en konkurrensmässigt differentierad kundnytta som verksamheten är bra på att leverera. Den är normalt den största konkurrensfördelen och alltid starkt kopplad till företagets värderingar och kultur. Låt säga att ditt företag har ett mycket starkt kundengagemang, större än dina konkurrenter, då beror det följaktligen på att företaget jobbat hårt på det och att du har kundfokus i...läs mer
2019

Ditt varumärke är inte alltid det du tror

 Adam  

mar22
Som jag nämnde tidigare kan förvånansvärt få företagsledare och faktiskt en hel del marknadschefer inte kort förklara vad ett varumärke är. Ännu mindre vad deras verksamhets varumärkeslöfte är, helt enkelt för att man inte gjort analysen. Anledningen är ofta att man inte prioriterat eller förstått vikten av en varumärkesstrategi. Syftet med en varumärkesplattform & -strategi är ganska logiskt och en...läs mer
2019

Nå 100 % av din marknad

 Adam  

mar15
En av de mest användbara analysverktygen jag använt mig av inom marknadsstrategi är MÖTA-modellen (4 A’s of Marketing). Modellen 4 P’s of Marketing är mer känd men jag gillar denna omarbetade modell. Anledningen är att den är mätbar och tydligt visar ett företags förmåga att kunna leverera sina produkter/tjänster till marknaden. Helt enkelt förmågan att matcha sitt erbjudande till kunden...läs mer
2019

VD/Marknadschef – kan du kort förklara vad ett varumärke är?

 Adam  

mar08
Jag har nyss genomfört utbildningen Strategisk Marknadsföring på IHM Business School i Malmö. En bra utbildning som innehåller grundläggande och helt nödvändig kunskap om hur företag bör arbeta för att lyckas på lång sikt. Det första vi fick lära oss är att om du ska lyckas så måste ditt erbjudande tydligt matcha kundens behov samt efter digitaliseringens inträde är behovet...läs mer
Themetf

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.