MARKNADSSTRATEGI

Din guide till optimal marknadsexpansion


Marknadsstrategi

Vår nulägesanalysmodell tar reda på vilka förutsättningar din verksamhet har att kunna expandera på en marknad. Delar som tas upp är bland annat varumärke, kundnytta, konkurrenssituation, profil, kundnöjdhet, marknadskanaler, distributionskanaler, prissättning och SWOT.

Genom att analysera förutsättningarna ser vi vilken väg och vilka åtgärder du behöver arbeta med för att uppnå maximal effekt i dina marknadsinsatser. Strategin för marknadsarbetet baseras dels på företagets kortsiktiga och långsiktiga mål (affärsplan) samt på förutsättningarna beskrivet i nulägesanalysen.Vår marknadsstrategiska process


Briefing

Kartläggning genom workshop av information om hur verksamheten arbetar generellt och inom marknadsföring. Även mål och vision tas upp.

1

Nulägesanalys

Vår beprövade modell för nulägesanalys genomförs för att kartlägga verksamhetens förmåga och potential att expandera på marknaden.

2

Avstämning

För att säkerställa att analysens slutsats är förenlig med verksamhetens uppfattning.

3

Strategiutformning

Formulering av marknadsstrategi med research om marknadskanaler för handlingsplan.

4

Avstämning

För att säkerställa att strategi och handlingsplan är förenlig med verksamhetens uppfattning.

5

Förankring

Presentation av nulägesanalys och strategi för berörda parter inom verksamheten.

6

Är du redo att starta
ditt projekt?

Vi hjälper dig att uppnå dina mål och att utveckla din verksamhet.


KONTAKTA OSS

Themetf

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.