Släng inte din marknadsbudget i sjön – kommunicera på rätt sätt

Släng inte din marknadsbudget i sjön - kommunicera på rätt sätt
by

Ett varumärkeslöfte är en konkurrensmässigt differentierad kundnytta som verksamheten är bra på att leverera. Den är normalt den största konkurrensfördelen och alltid starkt kopplad till företagets värderingar och kultur. Låt säga att ditt företag har ett mycket starkt kundengagemang, större än dina konkurrenter, då beror det följaktligen på att företaget jobbat hårt på det och att du har kundfokus i företagskulturen. Visar det sig i en analys att det är företagets starkaste konkurrensfördel, ett varumärkeslöfte, bör du vårda den med omsorg och utveckla den genom noggrann planering. Du har ett varumärkeskapital du bör investera i.

Förankra din plattform!

Ska du lyckas med din varumärkesstrategi är förankring i organisationen av varumärkesplattformen mycket viktigt. Förankring och repetition, det ska sitta i väggarna! Uppmuntra och skapa åtgärder som underlättar och utvecklar kompetensen inom området innan du satsar på din varumärkeskommunikation, annars uppfattar kunderna att ert agerande motsäger er kommunikation.

Exempel; Om din marknadskommunikation är kundengagemang och kunden ringer ditt företag i ett supportärende, får vänta 10 minuter i telefonkö och sedan får prata med en person utan befogenhet att ta beslut om att lösa ditt problem då har du en kampanj du kan slänga i sjön.

Kommunicera ditt varumärke

Om du har din plattform på plats och genomfört en god förankring i verksamheten återstår att synka er profil (hur ni vill uppfattas) så att den överensstämmer med er identitet (vilka ni är) samt att kommunicera varumärket till marknaden så att även er image (marknadens uppfattning om er) överensstämmer med er identitet. Ju mer synkade er IDENTITET – IMAGE – PROFIL är, desto mer effektiv är er varumärkeskommunikation.

Att kommunicera ett varumärke, eller annat budskap, är kul och kräver en del kreativitet för att vara effektiv. Ett budskap kan kommuniceras på 1000 olika sätt, ja från ju fler infallsvinklar du kommunicerar desto tydligare blir budskapet, och desto fler når du. Uttryck dig gärna känslomässigt, det engagerar mer, men tappa aldrig fokus på budskap och mål. Mycket pengar har spenderats på ineffektiva kampanjer, utan tydliga eller feldefinierade mål…


Themetf

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.