VARUMÄRKESSTRATEGI

För optimala marknadsinsatser


Vad är ett varumärke?

”Ett varumärke är den uppfattning omvärlden har om din verksamhet eller din produkt/tjänst.
Ju bättre denna uppfattning överensstämmer med ditt varumärke desto lättare är det för marknaden att välja dig, om varumärket överensstämmer med deras behov och värderingar.
Varumärket är också i stort sett alltid starkt kopplat till ditt företags värderingar och företagskultur.”Varumärkesstrategi

Det du tror är verksamhetens främsta egenskap och orsaken till din försäljning är inte alltid helt korrekt. Genom varumärkesanalys får du reda på ditt varumärkes position, karaktäristika, diskriminatorer, engagemang och personlighet.

I varumärkesplattformen sammanfattas sedan detta och mynnar ut i ett varumärkeslöfte som är din största styrka jämfört med dina konkurrenter. Plattformen är basen för hur du formulerar din kommunikation och ditt arbetssätt, inte bara i marknadsföringen utan även generellt i verksamheten. Stor vikt läggs på förankringen av varumärkesbudskapet i din verksamhet.

Nästa naturliga steg är att formulera din varumärkeskommunikation. Har kan vi hjälpa dig med både kommunikativ plattform och grafisk profilhandbok.Vår varumärkesstrategiska process


Briefing

Workshop med kartläggning om hur verksamheten arbetar generellt och inom marknadsföring. Mål och vision tas upp.

1

Förberedelse

Frågeställningar tas fram för varumärkesundersökningen. Respondenter och undersökningsmetod bestäms.

2

Undersökning

Varumärkesundersökningen genomförs.

3

Sammanställning

Sammanställning och analys av undersökning genomförs och dokumenteras.

4

Varumärkesplattform

Framtagande av plattform baserad på undersökningen.

5

Presentation

Presentation av varumärkesundersökningen & plattformen inklusive förslag på varumärkeslöfte.

6

Förankring

Förankring i verksamheten genom presentation och diskussion.

7

Är du redo att starta
ditt projekt?

Vi hjälper dig att uppnå dina mål och att utveckla din verksamhet.


KONTAKTA OSS
Themetf

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.