VD/Marknadschef – kan du kort förklara vad ett varumärke är?

VD/Marknadschef – kan du kort förklara vad ett varumärke är?
by

Jag har nyss genomfört utbildningen Strategisk Marknadsföring på IHM Business School i Malmö. En bra utbildning som innehåller grundläggande och helt nödvändig kunskap om hur företag bör arbeta för att lyckas på lång sikt. Det första vi fick lära oss är att om du ska lyckas så måste ditt erbjudande tydligt matcha kundens behov samt efter digitaliseringens inträde är behovet av att lyssna på marknaden större än någonsin då den är extremt välinformerad om vad som erbjuds. Förutom att matcha behovet och få acceptans för ens produkt/tjänst är pris, tillgänglighet och medvetande om att erbjudandet existerar viktiga faktorer. Allt måste klaffa och sinsemellan vara i balans.

Ställ frågan till din VD/Marknadschef eller kommunikationsbyrå: Vad är ett varumärke, varumärkeslöfte, MÖTA-modellen, NKI-värde. Får du inget kort och tydligt svar på det så bör du överväga att rekrytera eller anlita denna kompetens.

Många företag som det går bra för är duktiga, lyhörda och hårt arbetande i syfte att tillgodose sina kunders behov. ”Allt går bra och vi kör på så hårt vi kan”. För att lyckas på lång sikt krävs dock strategisk planering och då gäller det att ha koll på nuläget och var man vill vara på lång sikt. Här brister det ofta. Finns en affärsplan är den ofta ej tillräckligt genomarbetad eller rent av inaktuell.

Efter 20 års marknadsföringserfarenhet och designproduktion har jag i denna utbildning fått förnyat intresse för marknadsföring. Varumärkesstrategin har jag sedan länge varit intresserad av, alltsedan Bengt på Brand Clinic i Hbg för 20 år sedan visat hur man arbetar med varumärkesplattformar. På IHM har jag hittat verktygen som gör att jag kan praktisera min erfarenhet på ett strukturerat och effektivt sätt. Jag har sedan några år haft som mål att jobba på ett företag med utvecklingspotential i en roll med marknadsstrategiskt ansvar. Under denna jakt har det dykt upp några tankar på hur jag och de företag jag arbetat med sett på marknadsföringsrollen och som jag kommer att reflektera kring i några inlägg.


Themetf

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.