Trött på företag som marknadsför HÅLLBARHET?

Trött på företag som marknadsför HÅLLBARHET?
by

Visst är det populärt bland företag att använda sustainability/hållbarhet i sin marknadsföring, det ligger ju i tiden. De inser ett växande behov på marknaden av att man som företag måste ta ett hållbarhetsansvar, framför allt gällande klimatutmaningarna. Ju tidigare och starkare man deklarerar ett klimatengagemang desto större blir acceptansen för ens varumärke och marknaden kan fortsätta köpa ens produkter och tjänster utan att få dåligt samvete. Jag ser en tendens till att många blir trötta på hållbarhetskommunikationen och har förståelse för det. I synnerhet när företag som varken historiskt eller inom en snar framtid har en affärsmodell som är klimatneutral. Är deras klimatengagemang genuint? Ofta inte, men jag tycker ändå det är bra. Jag ska förklara varför.

Hyckleri men positivt

Målen som kommuniceras är ibland ganska patetiska, ex ”Vi ska bli fossilfria inom en generation” (vad är det, 90 år?), argument som enligt min mening inte visar ett genuint engagemang men som ändå visar att man har en plan för hållbarhet, även om den inte är speciellt ambitiös. Om alla företag skaffar en hållbarhetsplan och gör något inom området så kan det göra en hel del i slutändan. Företagens hållbarhetsreklam visar också att marknaden faktiskt har makt att påverka ATT de arbetar med hållbarhetsfrågor. Företag med tveksam human och klimatmässigt hållbar affärsmodell som sponsrar välgörenhetsorganisationer är ett annat exempel. De vill associera sitt varumärke med klimatansvar. En del hyckleri men ändå positivt att de bidrar.

Upp till konsumenten att välja leverantör

Är det något som påverkar företagens sätt att arbeta så är det omsättning och vinst. Marknaden blir mer och mer medveten och företag som vill överleva på lång sikt lyssnar på marknaden. Det är upp till oss som konsumenter att påverka. Är vi inte nöjda med hur företagen jobbar med hållbarhet är det upp till oss att välja annan leverantör. Även om kundnytta och pris oftast är de viktigaste faktorerna vid val av leverantör kommer hållbarhetsstrategin mer och mer bli en del av kundnyttan. På sikt kommer företag tvingas skruva på sina affärsmodeller så att de inte bara blir klimatpositiva utan även genererar noll i klimatavtryck. Klimatkompensation kommer att bli överflödigt. Det är upp till oss som konsumenter när vi når dit.

Visst, det är ett jäkla tjat om hållbarhet i marknadskommunikationen av mer eller mindre klimatengagerade företag men det får vi stå ut med. Det är en del av utvecklingen mot en värld i balans och harmoni med naturen.


Themetf

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.