Nå 100 % av din marknad

Nå 100 % av din marknad
by

En av de mest användbara analysverktygen jag använt mig av inom marknadsstrategi är MÖTA-modellen (4 A’s of Marketing). Modellen 4 P’s of Marketing är mer känd men jag gillar denna omarbetade modell. Anledningen är att den är mätbar och tydligt visar ett företags förmåga att kunna leverera sina produkter/tjänster till marknaden. Helt enkelt förmågan att matcha sitt erbjudande till kunden – grunden till alla företags framgång.

En förenklad beskrivning av modellen:

Medvetande: Din förmåga att göra marknaden medveten om ditt erbjudande.

Överkomlighet: Har du satt rätt pris? Ligger priset rätt med tanke på kundnyttan och upplevd prisvärdhet?

Tillgänglighet: Är det enkelt för marknaden att beställa/tillgodose ditt erbjudande?

Acceptans: Accepterar ditt valda marknadssegment ditt erbjudande? Löser du kundens problem?

Grundaren till modellen menar att dessa fyra delar ska vara i harmoni sinsemellan för att tillväxt ska kunna ske i ditt valda marknadssegment. Om tre av dessa delar funkar bra men en del funkar dåligt, kan ingen tillväxt ske. En bedömning av nivån på de fyra delarna kan ett företag göra själv eller lyssna på marknaden genom en marknadsundersökning. På så sätt kan du få konkreta siffror på hur bra ditt erbjudandes förmåga är på att potentiellt nå 100 % av ditt marknadssegment.

Alltför många företag jag arbetat eller kommunicerat med ser marknadsavdelningen som en enskild avdelning som arbetar med att hitta och bearbeta målgrupper genom marknadskommunikation. Målet är att bistå säljare genom ökad kännedom om erbjudandet och därmed ökad försäljning. Den ettåriga aktivitetsplanen är det viktigaste dokumentet som ska optimera kännedom och försäljning under det närmaste verksamhetsåret. Marknadsundersökningar, kundundersökningar och varumärkesundersökningar är ingen rutin som är beskriven i en marknadsplan. Bedömningen av hur marknaden och kunderna uppfattar ditt varumärke och ditt erbjudande sker ofta på känn. 

Min poäng är att kunskapen om vilket behov marknaden har och hur den uppfattar ditt varumärke och dina erbjudanden och hur väl de matchar deras behov är en nyckel till framgång. Marknadsavdelningen har därför ansvar att införskaffa denna kunskap och att implementera informationen i verksamheten och dessutom påverka hur företaget arbetar med processer. Allt från produkt- & erbjudandeutformning, produktutveckling, produktsortiment, till effektiva arbetsrutiner, personaltrivsel, helt enkelt allt som kan påverka det som kund möter vid kontakt med företaget. 

Alla i företaget påverkar på det ena eller det andra sättet hur marknaden uppfattar ditt varumärke och det du erbjuder. Marknadsavdelningen arbetar på heltid, alla andra i företaget är marknadsförare på deltid.


Themetf

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.