Ditt varumärke är inte alltid det du tror

Ditt varumärke är inte alltid det du tror
by

Som jag nämnde tidigare kan förvånansvärt få företagsledare och faktiskt en hel del marknadschefer inte kort förklara vad ett varumärke är. Ännu mindre vad deras verksamhets varumärkeslöfte är, helt enkelt för att man inte gjort analysen. Anledningen är ofta att man inte prioriterat eller förstått vikten av en varumärkesstrategi. Syftet med en varumärkesplattform & -strategi är ganska logiskt och en teoretisk enkel process även om genomförandet kan vara ett ganska omfattande arbete. Jag ska kort försöka beskriva hur och varför man bör jobba med sitt varumärke strategiskt.

Syfte med varumärkesstrategi

Enklast är att se det från marknadens perspektiv. Grunden för alla företag är att matcha sina erbjudanden mot marknadens behov. Men om ditt erbjudande löser marknadens behov precis lika bra som 100 andra företag, varför ska då marknaden välja dig? Det är den informationen/kundnyttan du behöver vara tydlig med att beskriva så att kunderna väljer dig. Du vill också att rätt kund väljer dig.

Exempel; du har en produkt/tjänst som är ”premium” och du tar bra betalt för den, då vill du ha kunder som är beredda att betala för den premiumkvalitet du erbjuder. Andra riskerar att bli besvikna. Problemet med att ha ett otydligt varumärke är att du både attraherar de kunder du gillar men även de som kommer att bli besvikna på det du erbjuder. Inte minst missar du en kundgrupp som inte valt dig p.g.a. att de inte vet vad ditt varumärke står för.

Vad är då ett varumärke?

Ett varumärke är den uppfattning omvärlden har om ditt företag eller din produkt/tjänst. Ju bättre denna uppfattning överensstämmer med ditt varumärke desto lättare är det för marknaden att välja dig, om varumärket överensstämmer med deras behov och värderingar. Varumärket är också i stort sett alltid starkt kopplat till ditt företags värderingar och företagskultur.

Vad är ditt företags varumärkeslöfte?

En varumärkesplattform innehåller information om kunskap, känsla och inställning till ditt varumärke, inhämtad från fram för allt marknaden men även från din verksamhets samlade erfarenhet. Plattformen ska mynna ut i ett varumärkeslöfte som kort beskrivet är en kundnytta som ditt företag är bra på att leverera och bättre jämfört med konkurrerande företag. Man skulle kunna säga att varumärkeslöftet är orsaken till att företaget finns på marknaden – ett existensberättigande. Nu kanske du tycker att du har bra koll på detta ändå, utan en plattform, men ofta blir man förvånad över resultatet av en varumärkesundersökning där respondenterna har bättre koll på dina konkurrenters styrkor och svagheter än du själv. Det du tror att ni är bäst på kanske inte är orsaken till att ni lyckas på marknaden, utan det är det ni är bäst på jämfört med dina konkurrenter.

Varumärkesplattformen är första steget i en varumärkesstrategi. Formulera, förankra och kommunicera varumärkeskommunikationen är nästa steg. Mer om det nästa gång.


Themetf

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.