Ditt varumärke är inte alltid det du tror

 Adam  

mar22
Som jag nämnde tidigare kan förvånansvärt få företagsledare och faktiskt en hel del marknadschefer inte kort förklara vad ett varumärke är. Ännu mindre vad deras verksamhets varumärkeslöfte är, helt enkelt för att man inte gjort analysen. Anledningen är ofta att man inte prioriterat eller förstått vikten av en varumärkesstrategi. Syftet med en varumärkesplattform & -strategi är ganska logiskt och en teoretisk enkel process även om genomförandet kan vara ett ganska omfattande arbete. Jag ska kort

Nå 100 % av din marknad

 Adam  

mar15
En av de mest användbara analysverktygen jag använt mig av inom marknadsstrategi är MÖTA-modellen (4 A’s of Marketing). Modellen 4 P’s of Marketing är mer känd men jag gillar denna omarbetade modell. Anledningen är att den är mätbar och tydligt visar ett företags förmåga att kunna leverera sina produkter/tjänster till marknaden. Helt enkelt förmågan att matcha sitt erbjudande till kunden – grunden till alla företags framgång. En förenklad beskrivning av modellen: Medvetande: Din förmåga att

VD/Marknadschef – kan du kort förklara vad ett varumärke är?

 Adam  

mar08
Jag har nyss genomfört utbildningen Strategisk Marknadsföring på IHM Business School i Malmö. En bra utbildning som innehåller grundläggande och helt nödvändig kunskap om hur företag bör arbeta för att lyckas på lång sikt. Det första vi fick lära oss är att om du ska lyckas så måste ditt erbjudande tydligt matcha kundens behov samt efter digitaliseringens inträde är behovet av att lyssna på marknaden större än någonsin då den är extremt välinformerad om vad
Themetf